Metsien ja särkkien Syväjärvi kiittää Suomussalmen kuntaa

Säynäjäsuon retkeilyreitti, Syväjärven särkkä, SuomussalmiSyväjärven metsissä retkeillään tulevaisuudessakin. Kiitos kuuluu Suomussalmen kunnalle, joka tuli hätiin ja pelasti Säynäjäsuon soidensuojelualueen keskelle kätketyn erämaan Metsähallituksen aikomilta hakkuilta.

Kunnanvaltuusto päätti äänin 21-10, että kunta hankkii alueen omistukseensa maanvaihdon kautta. Kunta ei kuitenkaan ole aikeissa suojella aluetta.

Suomussalmen kunta kuuli tuhansien ihmisten ilmaiseman huolen rakkaasta retkeilymetsästä ja sen maisemista.

Suomussalmen kunta ottaa – kuntastrategiansa mukaisesti – luontomatkailun kehittämisen vakavasti.

Suomussalmen kunta osaa arvostaa sitä, mikä Suomussalmella on parasta ja upeinta: kaunista metsäluontoa.

Tilusvaihdossa Suomussalmen kunta saa Syväjärven alueelta noin 118 hehtaaria metsää ja 12 hehtaaria vesialuetta. Vastineeksi se luovuttaa Metsähallitukselle kolmesta tilasta yhteensä 273 hehtaaria maata.

Vaihdettava alue, Metsähallituksen Suomi100-lahjana suojelema särkkäalue ja Säynäjäsuon soidensuojelualue kattavat yhteensä melkein koko tutun retkipolun alueen. Särkän eteläpäässä, lähellä Särkkäjärveä, osa särkän kuvetta kulkevasta polusta jää edelleen Metsähallituksen talousmetsäksi. Kartta vaihtomaista löytyy täältä.

Syväjärven alueen siirtyminen kunnan omistukseen on iso askel kohti kuntalaisaloitteessa ja nettiadressissa esitettyä tavoitetta:

Syväjärven alue on rauhoitettava hakkuilta kokonaan. Lisäksi on suojeltava pysyvästi Syväjärvensärkkä, Ruunasärkkä, Särkkäjärven ympäristö sekä Jumalissärkkä ja Hoikansärkkä.

Tätä vaatii liki 3800 allekirjoittajaa kuntalaisaloitteessa, nettiadressissa ja paperisilla keräyslistoilla. Heistä noin 900 asuu Suomussalmella.

Työ jatkuu.

 

Kuva: Hannu Huttu