Jo yli 2000 allekirjoittajaa Syväjärven puolesta

sarkan-retkeilypolku

Jo yli 2000 nettiadressin allekirjoittajaa vastustaa Suomussalmen Syväjärven hakkuita ja vaatii alueen suojelua. Lisäksi vaaditaan hakkuilta rauhoitettaviksi Syväjärvensärkkä, Ruunasärkkä, Särkkäjärven ympäristö sekä Jumalissärkkä ja Hoikansärkkä.

Samaan aikaan Metsähallitus teettää Syväjärven alueesta 3D-mallinnusta, jolla ilmeisesti on tarkoitus osoittaa hakkuiden parantavan alueen maisemia. 3D-mallinnus valmistunee helmikuun lopulla. Sen jälkeen hakkuiden on kerrottu alkavan.

Kainuulainen kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk.) on ehdottanut, että Metsähallitus voisi osoittaa osan alueesta mukaan Suomi 100 -luonnonsuojelukampanjaan. Kampanjassa haastetaan yksityismaanomistajia perustamaan omille mailleen suojelualueita, jonka vastineena valtio sitoutuu kampanjaan vastaavalla määrällä uutta suojelualuetta.

Tämä on hyvä avaus. Kuitenkin on tärkeää pitää Syväjärven kokonaisuus ehjänä. Samalla on huolehdittava siitä, että arvokkaat särkkämetsät säästetään virkistys- ja matkailukäyttöön.

Allekirjoita adressi!

 

Kuva: Kainuun luonnonsuojelupiiri