Kovakorvaisia kuuntelijoita

Syväjärvensärkkä, Suomussalmi

Syväjärven puolustajat saivat taas nauttia Metsähallituksen osallistamisesta, pullakahveista ja siitä että kuullaan mutta ei kuunnella.

Metsähallitus järjesti tiistaina 17. tammikuuta yhteistyöryhmän kokouksen, jossa oli mukana laajalti eri sidosryhmien edustajia.  Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa uutta hankintalakia, Hossan kansallispuistoa ja sitä minkä verran Metsähallitus työllistää Suomussalmella. Myös sitä, mistä maista Suomussalmella valtion mailla töitä tekevät ovat kotoisin.

Mielenkiintoisinta oli kuulla 3D-mallinnuksesta, jollaisen Metsähallitus aikoo teettää kiistellystä Syväjärven alueesta. Mallinnuksen kerrotaan näyttävän, miltä eri toimenpiteet tai niiden tekemättä jättäminen näyttävät retkeilijän silmin.

Jäi epäselväksi, miksi 3D-mallinnus tehdään. Onko sen tarkoitus kääntää hakkuiden vastustajat kannattamaan hakkuita? Onko Metsähallituksella sellainen käsitys, etteivät hakkuita vastustavat ymmärrä miltä pienaukot, harvennus ja metsäkoneiden jäljet näyttävät herkässä maastossa? Virtuaalilasit vain päähän ja äkkiä ne näyttävätkin hyvältä?

Metsähallituksen aluejohtaja Arto Tolosen mukaan 3D-mallinnus valmistuu muutamissa viikoissa. Sen jälkeen Syväjärvellä hakataan. Tänä talvena.

Lähes 300 kuntalaisaloitteen allekirjoittajaa ja yli 1600 nettiadressin allekirjoittajaa eivät ole saaneet Metsähallituksen mieltä muuttumaan.

Kovakorvaisia kuuntelijoita.

Allekirjoita nettiadressi. Värvää myös kaveri ja serkku allekirjoittamaan!