Hakkuut peruttava Syväjärvellä, vaatii lähes 300 suomussalmelaista – Metsähallitus jäädyttää jo talvitietä soidensuojelualueen yli

Lähes 300 suomussalmelaista vaatii Metsähallitusta perumaan hakkuuaikeensa Syväjärvenkankaalla Suomussalmella ja rauhoittamaan keskustaajaman lähialueiden viimeiset maisemaltaan ehjät virkistysalueet hakkuilta.

Sairaanhoitaja ja luontomatkailuyrittäjä, lukiolainen ja eläkeläinen, metsäammattilainen ja opettaja, lääkäri ja kalastaja. He ja suuri joukko muita suomussalmelaisia vaatii Metsähallitusta perumaan hakkuusuunnitelmansa suositussa retkeilymetsässä, keskellä Säynäjäsuon-Matalasuon soidensuojelualuetta.

Samaan aikaan Metsähallitus jatkaa talvitien jäädyttämistä soidensuojelualueella.

Suomussalmelaiset vaativat myös, että Syväjärvenkankaan lisäksi Syväjärvensärkkä, Ruunasärkkä, Särkkäjärven ympäristö sekä Jumalissärkkä ja Hoikansärkkä rauhoitetaan hakkuilta pysyvästi.

He ilmaisevat tahtonsa kuntalaisaloitteessa, joka on toimitettu Suomussalmen kunnalle. Kunnan edellytetään ryhtyvän painokkaisiin toimenpiteisiin asian edistämiseksi.

Sama allekirjoittajajoukko ilmaisee tahtonsa esityksenä myös Metsähallitukselle, Kainuun liitolle ja valtioneuvostolle.

Rakkaat lähivirkistysalueet on rauhoitettava. Metsähallituksen on peruttava hakkuuaikeensa Syväjärvellä ja pidettävä jatkossakin koneensa poissa myös Ruunasärkän, Jumalissärkän ja Hoikansärkän alueilta.

Noin viikossa koottu allekirjoitusten suuri määrä kertoo yleisestä mielialasta Suomussalmella. Metsähallituksen rajua hakkuutahtia ja runneltua maisemaa on siedetty, vaikka tutut metsät ovat kadonneet kovaa vauhtia. Nyt Metsähallitus on pirstomassa suomussalmelaisten arvokkaan lähivirkistysalueen. Tämä ylittää paikallisen väestön sietokynnyksen.

Metsähallitus vakuuttaa hakkaavansa maisemaa säästäen, mutta sitä eivät allekirjoittajat usko. Maisemaa säästävien hakkuiden jäljet on nähty kyllin monta kertaa muissa lähivirkistysmetsissä. Niiden myötä metsien virkistys- ja matkailukäyttö kokevat kovan kolauksen. Luontomatkailun kehittäminen vaikeutuu.

Syväjärvensärkkä, Syväjärvenkangas ja Ruunasärkkä ovat suosittuja ulkoilumetsiä lähellä keskustaajamaa. Samoin Jumalissärkkä ja Hoikansärkkä. Ne on säästettävä, vaativat allekirjoittajat.

Jos Metsähallituksen tulostavoite ei jousta, sitä on kohtuullistettava.

Rauhoitusta vaatimaan on syntynyt paikallisen väen spontaani kansanliike, jonka taustalla ei ole mitään yhdistystä tai järjestöä.

Allekirjoitukset kerättiin kohtaamalla allekirjoittajat henkilökohtaisesti, kyse ei ole nettiadressista. Kaikki allekirjoittajat asuvat Suomussalmella.

Kuntalaisaloite/rauhoittamisesitys allekirjoittajineen on toimitettu sähköpostitse Suomussalmen kuntaan, Kainuun liittoon, valtioneuvoston kansliaan ja Metsähallitukseen.

Lisätietoja:

Päivi Sainio-Rohner, matkailuyrittäjä (yrittäjänäkökulma) 044-2643066

Janne Autere, luontoyrittäjä (yrittäjänäkökulma) 040-5535469

Hannu Huttu, erä- ja luontokuvaaja (alueen maisema ja luonto) 040-5317064

Anne Seppänen 040-7635447